Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

Chào mừng bạn đến với Myeyelashstore.com! Myeyelashstore LASHES, Inc. (“Myeyelashstore” hoặc “Company”) là nhà điều hành trang web www.myeyelashstore.com.

Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này (các "Điều khoản"). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không nên sử dụng hoặc truy cập trang web này. Myeyelashstore.com bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn được khuyến khích xem lại các Điều khoản này mỗi khi bạn sử dụng Trang web vì việc bạn sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn về các thay đổi. Thoả thuận với các Điều khoản này cũng cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản và điều kiện chương trình khách hàng thân thiết("Điều khoản chương trình khách hàng thân thiết") và Myeyelashstore.com Chính Sách Về Quyền Riêng Tư (“Chính sách bảo mật”) được đưa vào đây.

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, hạn chế, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để truy cập và sử dụng Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình và không thông báo cho bạn, để sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên Trang web và thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào để làm như vậy. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các quy tắc và giới hạn về việc sử dụng Trang web hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một phần hoặc toàn bộ trang web mà không cần thông báo hoặc phạt. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ thay đổi nào như vậy.

SỬ DỤNG TRANG WEB

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại của mình và tuân thủ các Điều khoản này. Bạn chịu trách nhiệm về các thông tin liên lạc của riêng mình, bao gồm việc truyền tải, tải lên hoặc đăng thông tin lên Trang web và chịu trách nhiệm về hậu quả của các liên lạc đó. Bất kỳ việc sử dụng trang web nào khác đều yêu cầu sự đồng ý trước bằng văn bản của Myeyelashstore.com. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối nội dung của Trang web này nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Myeyelashstore.com. Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển giao, bán, tạo các tác phẩm phái sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên Trang web, toàn bộ hoặc một phần.

Chúng tôi yêu cầu tất cả Thành viên (như được định nghĩa bên dưới trong phần 4 của các Điều khoản này) đồng ý không sử dụng Trang web và đặc biệt nghiêm cấm việc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

  • Đăng, truyền đạt hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, công khai hoặc quyền riêng tư nào của một cá nhân hoặc tổ chức khác;
  • Đăng bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác hoặc không phải của bạn;
  • Tham gia vào hành vi sẽ cấu thành tội phạm hình sự hoặc gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào;
  • Cố gắng can thiệp vào bất kỳ cách nào với Trang web hoặc bảo mật mạng của Myeyelashstore.com hoặc cố gắng sử dụng dịch vụ của Trang web để truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống máy tính nào khác; và
  • Sử dụng trang web để giảm hàng hóa tàu cho bên thứ ba

NHÃN HIỆU

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của Myeyelashstore.comlashes.com được sử dụng trong trang web là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Myeyelashstore.com Lashes.

ĐĂNG KÝ VÀ MẬT KHẨU

Để truy cập một số dịch vụ nhất định trên Trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể. Tất cả thông tin về bạn phải trung thực và bạn không được sử dụng bất kỳ bí danh hoặc phương tiện nào khác để che giấu danh tính thực sự của bạn. Bất kỳ mật khẩu nào được cung cấp phải được bảo vệ mọi lúc. Bạn chịu trách nhiệm về bảo mật mật khẩu của mình và sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc sử dụng trái phép Trang web nào dưới các mật khẩu như vậy. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Để hiểu cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ bạn, vui lòng đọc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư.

ĐĂNG KÝ ELITE

Myeyelashstore.com cung cấp hai loại đăng ký ELITE: hàng tháng (được lập hoá đơn hàng tháng) và đăng ký trả trước hàng năm. Xin lưu ý rằng việc mua hoặc đăng ký của ELITE Kit không áp dụng / được trao điểm khách hàng thân thiết và không thể kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá nào khác.

ĐIỀU KHOẢN RENEWAL TỰ ĐỘNG

Đối với các đăng ký Myeyelashstore.com Elite có thể gia hạn tự động, bạn đồng ý rằng Myeyelashstore.com có ​​thể gửi các khoản phí định kỳ (ví dụ: hàng tháng) cho phương thức thanh toán bạn đã chọn mà không được ủy quyền thêm cho bạn cho đến khi bạn thông báo trước rằng bạn muốn chấm dứt ủy quyền này hoặc thay đổi phương thức thanh toán của bạn. Bạn đồng ý rằng thông báo như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các khoản phí được gửi trước khi Myeyelashstore.com hợp lý có thể hành động.

ELITE HÀNG THÁNG ĐĂNG KÝ

Bằng cách mua đăng ký Elite Monthly, bạn đồng ý và xác nhận rằng đăng ký của bạn có phí thanh toán ban đầu và định kỳ theo tỷ lệ đăng ký hiện tại và bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí định kỳ trước khi hủy, bao gồm khi áp dụng bất kỳ khoản phí nào được xử lý bởi Myeyelashstore.com sau ngày hết hạn của thẻ thanh toán của bạn.

ĐIỀU KHOẢN RENEWAL TỰ ĐỘNG HÀNG THÁNG

Đăng ký Elite của bạn sẽ được tự động gia hạn cho các khoảng thời gian hàng tháng liên tiếp và phương thức thanh toán của bạn sẽ tự động bị tính phí cho mỗi kỳ liên tiếp hàng tháng theo tỷ lệ đăng ký hiện tại cho đến khi bạn hủy gia hạn Đăng ký hàng tháng của mình.

CHÍNH SÁCH HỦY BỎ CHO ĐĂNG KÝ HÀNG THÁNG

Để hủy đăng ký ELITE hàng tháng của bạn bất kỳ lúc nào, bạn có thể (i) đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện theo các thủ tục hủy bỏ ở đó, (ii) gửi cho chúng tôi thư tại info@Myeyelashstore.comlashes.com và chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn. Nếu bạn hủy, bạn có thể sử dụng đăng ký của mình cho đến khi hết thời hạn đăng ký hiện tại của bạn.

ELITE THƯỜNG NIÊN THƯỜNG NIÊN

Bằng cách mua Đăng ký hàng năm, bạn đồng ý và xác nhận rằng đăng ký của bạn có tính năng thanh toán trước ban đầu cho một năm dịch vụ và phí gia hạn đăng ký định kỳ hàng năm theo tỷ lệ đăng ký hàng năm hiện tại và bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí định kỳ trước đó để hủy, kể cả khi áp dụng bất kỳ khoản phí nào được xử lý bởi Myeyelashstore.com sau ngày hết hạn của thẻ thanh toán của bạn.

ĐIỀU KHOẢN NGÂN HÀNG THƯỜNG NIÊN

Vào cuối mỗi đăng ký Elite hàng năm, đăng ký Elite của bạn sẽ tự động được gia hạn thêm một năm nữa và phương thức thanh toán của bạn sẽ tự động bị tính phí gia hạn đăng ký hàng năm theo mức phí đăng ký hàng năm của Elite cho đến khi bạn hủy Gia hạn đăng ký hàng năm ưu tú.

CHÍNH SÁCH HỦY BỎ CHO CƠ HỘI ĐĂNG KÝ THƯỜNG NIÊN NĂM

Bạn chỉ có thể hủy Đăng ký thường niên Elite hiện tại của mình trong tháng đầu tiên đăng ký. Để hủy gia hạn Đăng ký hàng năm của Elite cho năm sau, bất kỳ lúc nào sau khi bạn được lập hóa đơn cho năm sau đó, bạn có thể (i) đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện theo quy trình hủy tại đó, (ii) gửi cho chúng tôi thư info@Myeyelashstore.comlashes.com và chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn.

RETURNS & EXCHANGES CHO ĐĂNG KÝ ELITE

Tất cả các sản phẩm được mua theo đăng ký Elite đều phải tuân thủ Chính sách trả lại và trao đổi của Myeyelashstore.com.

Nếu bạn muốn hoàn tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận địa chỉ hoàn tiền.

Khách hàng sẽ chỉ bị tính phí một lần cho chi phí vận chuyển (bao gồm cả lợi nhuận); Không phải đóng gói lại để được tính cho người tiêu dùng để trả lại sản phẩm.

CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG-RENEW:

Bằng cách đồng ý tham gia vào Chương trình Tự động Gia hạn để bổ sung nguồn cung cấp, bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc bạn tham gia chương trình có phí thanh toán ban đầu và định kỳ tại tần số được chọn (số tháng 1 / 3 / 6) khi bạn đã ký tăng giá bán lẻ hiện tại của sản phẩm bạn đã chọn hiển thị trên Trang web và bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí định kỳ trước khi hủy, kể cả khi áp dụng bất kỳ khoản phí nào được xử lý bởi Myeyelashstore.com sau ngày hết hạn thẻ thanh toán của bạn. Xin lưu ý các giao dịch mua lại chương trình Tự động gia hạn không được trao điểm khách hàng thân thiết và không thể kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá nào khác

ĐIỀU KHOẢN GIAO HÀNG TỰ ĐỘNG RENEW

Sản phẩm bạn đã chọn để tự động gia hạn sẽ tự động được gửi đến bạn theo tần suất bạn chọn (ví dụ: mỗi tháng 3) và phương thức thanh toán của bạn sẽ tự động bị tính phí vào 1st của tháng mà giao hàng sẽ xảy ra với số tiền giá bán lẻ sau đó cho sản phẩm trên Trang web cho đến khi bạn hủy tùy chọn Tự động phân phối của mình.

CHÍNH SÁCH HỦY BỎ CHO CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG / RENEW /

Để hủy Gia hạn Tự động của bạn bất kỳ lúc nào, bạn có thể (i) đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện theo các thủ tục hủy bỏ ở đó, (ii) gửi cho chúng tôi thư tại info@Myeyelashstore.comlashes.com và chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn.

RETURNS VÀ EXCHANGES CHO SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG RENEW

Tất cả các sản phẩm được mua theo đăng ký tự động gia hạn đều phải tuân theo Chính sách đổi trả và trả lại của Myeyelashstore.com.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG

Bạn đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho các sản phẩm, đơn đặt hàng cụ thể hoặc việc bạn sử dụng một số phần nhất định của Trang web, bao gồm cả việc đặt hàng, Chính sách giao hàng, Chính sách trả lạivà các chương trình phần thưởng thành viên (bao gồm cả Điều khoản chương trình khách hàng thân thiết) ("Điều khoản bổ sung"), Điều khoản bổ sung nào được thực hiện một phần của các Điều khoản này bằng cách tham chiếu. Nếu có xung đột giữa các Điều khoản này và Điều khoản bổ sung, Điều khoản bổ sung sẽ được kiểm soát.

BẢO VỆ PHÁP LÝ

Là một phần trong quy trình xử lý đơn đặt hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể sàng lọc các đơn đặt hàng đã nhận để gian lận hoặc các loại hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp khác. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xử lý đơn đặt hàng do nghi ngờ gian lận hoặc hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp. Nếu chúng tôi nghi ngờ hoạt động gian lận, trái phép hoặc bất hợp pháp, chúng tôi có thể từ chối đơn đặt hàng của bạn hoặc chúng tôi có thể liên hệ với bạn theo số điện thoại hoặc địa chỉ email bạn đã cung cấp để xác nhận đơn hàng của bạn. Chúng tôi cũng có quyền hủy bất kỳ tài khoản nào hoặc từ chối gửi đến một số địa chỉ nhất định do nghi ngờ có hành vi gian lận hoặc hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp. Chúng tôi thực hiện các biện pháp này để bảo vệ khách hàng của chúng tôi cũng như chính chúng ta khỏi gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép khác.

GIAO DỊCH

Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua Trang web (mỗi giao dịch mua, "Giao dịch"), bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến Giao dịch của bạn, bao gồm, không giới hạn, số thẻ tín dụng của bạn, ngày hết hạn của thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và thông tin giao hàng của bạn. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng (các) thẻ tín dụng hoặc (các) phương thức thanh toán khác được sử dụng liên quan đến bất kỳ giao dịch nào. Bằng cách gửi thông tin như vậy, bạn cấp cho Myeyelashstore.com quyền cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba với mục đích tạo điều kiện hoàn thành Giao dịch do bạn hoặc thay mặt bạn thực hiện. Việc xác minh thông tin có thể được yêu cầu trước khi xác nhận hoặc hoàn thành bất kỳ Giao dịch nào.

Tất cả các mô tả, hình ảnh, tham chiếu, tính năng, nội dung, thông số kỹ thuật, sản phẩm và giá của sản phẩm và dịch vụ được mô tả hoặc mô tả trên Trang web có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Một số trọng lượng, số đo và các mô tả khác là gần đúng và chỉ được cung cấp cho mục đích thuận tiện.

Việc bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Trang web không hàm ý hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ này sẽ có sẵn. Bạn có trách nhiệm xác định và tuân thủ tất cả các luật pháp địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế áp dụng (bao gồm các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu) liên quan đến việc nhận, sở hữu, sử dụng và bán bất kỳ mặt hàng nào được mua từ Trang web này.

Bằng cách đặt hàng, bạn tuyên bố rằng các sản phẩm được đặt hàng sẽ chỉ được sử dụng một cách hợp pháp. Myeyelashstore.com có ​​quyền, có hoặc không có thông báo trước, để thực hiện bất kỳ một hoặc nhiều điều sau đây:

(i) giới hạn số lượng có sẵn hoặc ngừng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào
(ii) áp đặt các điều kiện về việc tôn trọng mọi phiếu thưởng, mã phiếu thưởng, mã khuyến mại hoặc các quảng cáo tương tự khác
(iii) cấm bất kỳ người dùng nào thực hiện hoặc hoàn thành bất kỳ hoặc tất cả Giao dịch (s; và
(iv) từ chối cung cấp bất kỳ người dùng nào với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Bạn đồng ý rằng bằng cách đặt hàng trên Trang web, bạn đang ký hợp đồng ràng buộc với Myeyelashstore.com và đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí mà bạn có thể phát sinh hoặc thay mặt bạn thông qua Trang web, ở (các) giá có hiệu lực khi chi phí phát sinh bao gồm, không giới hạn, tất cả phí vận chuyển và xử lý. Ngoài ra, bạn vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thuế nào có thể áp dụng cho Giao dịch của bạn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM; GIỚI HẠN VỀ SỐ LƯỢNG

Loại trừ bất kỳ nội dung nào có thể được các Thành viên gửi theo thời gian, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên Trang web hoàn chỉnh và đáng tin cậy. Một số thông tin nhất định có thể chứa lỗi định giá, lỗi đánh máy và các lỗi hoặc không chính xác khác mà chúng tôi có thể sửa mà không có trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi cũng có quyền giới hạn số lượng được mua bởi các Thành viên và sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt một sự kiện hoặc khuyến mãi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo (bao gồm sau khi đơn đặt hàng đã được gửi hoặc được xác nhận). Chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được mô tả trên trang web của chúng tôi sẽ có sẵn.

QUYỀN SỞ HỮU

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nội dung (không phải nội dung có thể được gửi bởi Thành viên), tài liệu, văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, nhãn hiệu, biểu trưng, ​​biểu tượng nút, nhạc, phần mềm và các yếu tố khác có sẵn trên Trang web là tài sản của Myeyelashstore.com hoặc người cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc các quyền và luật độc quyền khác. Bạn đồng ý không bán, cấp phép, thuê, phân phối, sao chép, sao chép, truyền, hiển thị công khai, thực hiện công khai, xuất bản, điều chỉnh, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên Trang web. Tất cả logo của Myeyelashstore.com (Thiết kế V, Thiết kế V, Thiết kế Myeyelashstore.com), FLUFF'N, FLUFF'N THICK, LIVE IN LASHES, là các thương hiệu đã đăng ký của Myeyelashstore.com, Inc. Tất cả nội dung của Trang web của chúng tôi đều có bản quyền Myeyelashstore.com, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.Được chấp nhận như được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, không có giấy phép nào được cấp cho bạn và không có quyền nào được chuyển tải thông qua việc truy cập hoặc sử dụng Trang web. Tất cả các quyền không được cấp theo các Điều khoản này đều được bảo lưu bởi Myeyelashstore.com.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Bạn chịu mọi trách nhiệm và rủi ro liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. TRANG WEB VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG, BÁN HÀNG VÀ THÔNG TIN KHÁC VỀ HOẶC TRUY CẬP TỪ HOẶC QUA TRANG WEB NÀY HOẶC TRANG WEB "LIÊN KẾT" ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ S ”N" KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT K K LOẠI NÀO , BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM CUNG CẤP CỦA BÁN HÀNG, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG PHẢI TRẢ LỜI, AN NINH HOẶC CHÍNH XÁC. ĐẶC BIỆT, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, Myeyelashstore.com KHÔNG BẢO ĐẢM R :NG: (1) THÔNG TIN VỀ TRANG WEB NÀY LÀ ĐÚNG, CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY; (2) CÁC CHỨC NĂNG BAO GỒM TRÊN TRANG WEB NÀY S BE KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC L ERI MIỄN PHÍ; HOẶC (TRIỆU CHỨNG) DEFECTS S COR ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HOẶC R THNG TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ R THNG HÃY CÓ MỌI CÓ VẬT LIỆU HOẶC CÁC HỢP TÁC KHÁC KHÁC. Myeyelashstore.com không bảo đảm bất kỳ loại nào liên quan đến bất kỳ trang web nào không phải của Myeyelashstore.com mà bạn có thể được hướng dẫn hoặc siêu liên kết từ Trang web này. Siêu liên kết chỉ được bao gồm để thuận tiện cho bạn và Myeyelashstore.com không đại diện hoặc bảo đảm liên quan đến tính chính xác, tính khả dụng, tính phù hợp hoặc an toàn của thông tin được cung cấp trong các trang web không phải của Myeyelashstore.com. Myeyelashstore.com không xác nhận, đảm bảo hoặc đảm bảo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc cung cấp bởi hoặc thay mặt cho bên thứ ba trên Trang web.

KHUYẾN CÁO - KHÔNG CÓ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi chúng tôi về sản phẩm hoặc cách khác (ví dụ: mô tả sản phẩm hoặc hướng dẫn) chỉ nhằm mục đích thông tin. Bạn không nên thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên bất kỳ thông tin nào có trên Trang web. Việc sử dụng trang không phải là để thay thế cho tư vấn chuyên nghiệp. Bạn nên đọc và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các nhãn sản phẩm, bao bì chèn và hướng dẫn và tất cả các hướng dẫn và cảnh báo của nhà sản xuất và tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp độc lập khi thích hợp.

THUẾ

Tổng giá của bạn sẽ bao gồm giá của sản phẩm cộng với mọi khoản thuế bán hàng hiện hành; thuế bán hàng địa phương và tiểu bang như vậy được dựa trên địa chỉ giao hàng và thuế suất bán hàng có hiệu lực tại thời điểm bạn mua sản phẩm. Chúng tôi sẽ chỉ tính thuế ở các tiểu bang nơi hàng hóa bán qua internet phải chịu thuế.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ Myeyelashstore.com, phụ huynh, công ty con, đơn vị và chi nhánh của họ và nhân viên, giám đốc, nhân viên, đại lý và chi nhánh của họ từ bất kỳ và tất cả khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và chi phí của bảo vệ, bao gồm phí luật sư, theo bất kỳ cách nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng trái phép Trang web của bạn, vi phạm các Điều khoản này hoặc Chính sách bảo mật, nội dung phỉ báng hoặc vi phạm được đăng lên trang web của bạn hoặc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

TRỪ TRONG TRƯỜNG HỢP lỗi cố ý và tiến hành liều lĩnh về phía Myeyelashstore.com, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO Myeyelashstore.com, công ty mẹ, CÁC CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH HOẶC BẤT KỲ CỦA HỌ CHỨC LIÊN QUAN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI THỪA KẾ, CÁC CÔNG TY CON, NHỮNG NHÀ CUNG CẤP, CÁC CHI NHÁNH HOẶC THỨ BA BÊN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TRANG WEB NÀY CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI MỌI NGƯỜI dÙNG CỦA TRANG WEB HAY BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC HOẶC ENTITY CHO BẤT CỨ TỔN HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC ĐIỂN NHỮNG THIỆT HẠI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TỔN HẠI CHO MẤT LỢI NHUẬN, L OFI DỮ LIỆU, HOẶC MẤT SỬ DỤNG) DỄ DÀNG TỪ KHI SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB, CĂN HỘ ĐƯỢC DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG HOẶC NGẮN (NEGLIGENCE). NGAY CẢ NẾU Myeyelashstore.com ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC NÊN CÓ BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI HOẶC MẤT. TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ ĐỊNH TUYỆT VỜI VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC TRÊN PHẦN CỦA Myeyelashstore.com, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN TRÁCH NHIỆM TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA MYeyelashstore.com, LIÊN QUAN CỦA HAY HOẶC BẤT K OF NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, THÀNH CÔNG, NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI, NHÀ CUNG CẤP , LIÊN KẾT HOẶC CÁC BÊN THỨ BA CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TRANG WEB NÀY CHO BẠN ĐỂ TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, NHỮNG LỜI KHUYÊN VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KẾT QUẢ TỪ KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, KHI ĐẢM BẢO BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG HOẶC NGẮN HẠN (NEGLIGENCE), VƯỢT QUA SỐ TIỀN BẠN CUNG CẤP CHO Myeyelashstore.com TRONG KẾT NỐI VỚI SỰ KIỆN SỰ PHÁT TRIỂN ĐẾN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. Bạn xác nhận rằng đoạn trên sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web.

RỦI RO CỦA LOSS

Bất kỳ hàng hóa nào được mua từ Trang web của chúng tôi sẽ được nhà cung cấp bên thứ ba vận chuyển. Kết quả là, tiêu đề và nguy cơ mất mát cho các hàng hóa đó sẽ chuyển cho bạn khi chúng tôi giao hàng cho nhà cung cấp dịch vụ.

WAIVER; KHIẾU NẠI

Sự thất bại của Myeyelashstore.com để thực thi một phần hoặc toàn bộ bất kỳ quyền hoặc sự từ bỏ của Myeyelashstore.com về bất kỳ vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này của bạn sẽ không ngăn cản việc thực hiện quyền đó sau đó bởi Myeyelashstore.com hoặc được coi là sự từ bỏ bởi Myeyelashstore bất kỳ sự vi phạm tiếp theo nào của bạn đối với cùng một hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này. Các quyền và biện pháp khắc phục của Myeyelashstore.com theo các Điều khoản này và mọi thỏa thuận áp dụng khác giữa bạn và Myeyelashstore.com sẽ được cộng dồn và việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ không hạn chế quyền của Myeyelashstore để thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

câu hỏi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@myeyelashstore.com

Tìm kiếm cửa hàng của chúng tôi