.15mm Hai lời khuyên Y-Chia Matte lông mi phẳng mở rộng C / D Curl

.15mm Hai lời khuyên Y-Chia Matte Eyelash mở rộng lông mi - Hoa hậu La Mode

$ 7.99 USD $ 9.99 USD

Quăn lại
Chiều dài
Số lượng, lượng

Chi tiết

1LOT =1Tray

1Tray =16Rows

Độ dày:0.15

Curl:CD

Độ dài: 8-15mm cùng chiều dài trong một khay,

và 8-15mm phần hỗn hợp trong một khay

78910
612345

Phản hồi khách hàng

Dựa trên 1 xem xét Viết nhận xét

Tìm kiếm cửa hàng của chúng tôi